Grantový program Ukáž sa! – Adam Halas

Nakoľko Nadácia Slovenského olympijského výboru a ambasádori grantového programu

Ukáž sa! vybrali zo 73 projektov TOP 12 mladých talentovaných športovcov – medzi nimi aj nášho plavca Adama,

dovolil som si Vás osloviť a požiadať o hlasovanie za Adama na stránke www.nadaciasov.sk,

kde si môžete pozrieť aj jeho profil  http://www.nadaciasov.sk/ukaz sa/sportovec/adam-halas.
Hlasuje sa od 5.augusta do 21.augusta (počas trvania Olympiády v Riu).Hlasovať sa dá každý deň 1 krát.

Podľa počtu hlasov má možnosť športovec na prvom mieste získať financie vo výške 4.000€ , potom 2 a 3 miesto je odstupňované.