Kondičné plávanie

Plávanie je určené predovšetkým pre staršie deti do 15 rokov, ktoré už do iného výcviku nevieme zaradiť.

Prebieha 1 x týždenne, buď v stredu v čase 17.30 – 18.30 vo veľkom bazéne (určené pre plavcov) alebo v piatok v čase 17.30 – 18.30 v malom aj veľkom bazéne (možnosť aj pre plavcov začiatočníkov).