Zdokonaľovací výcvik vo veľkom bazéne

Cieľom výcviku je počiatočná adaptácia na prostredie veľkého bazéna (hlboká voda), zdokonaľovanie plaveckého spôsobu kraul za používania technických cvičení, nácvik plaveckého spôsobu znak a prsia a štartové skoky. Na tento výcvik sa pozvánky už neposielajú, treba sledovať dátumy začiatku a prísť.

Výcvik prebieha 2- krát do týždňa, nasledovne:

Pondelok a Štvrtok: 18.30 – 19.30   –  začiatok 1.4.2019 – 20.6.2019 (nepláva sa 18.4.2019)

Kontakt:

Miloš Páleník – 0905 831 880

Silvia Ostrožlíková – 0905 761 652

 

Utorok a Piatok: 18.30 – 19.30 – začiatok 2.4.2019 – 21.6.2019 (nepláva sa 23.4.2019)

Kontakt:

Narcisa Šamajová – 0907 112 543 (plutvové)

Pavol Kováč – 0903 419 645

 

Streda: 17.30 – 18.30 – začiatok 3.4.2019 – 19.6.2019

- mapa stránky -