Zdokonaľovací výcvik vo veľkom bazéne

Cieľom výcviku je počiatočná adaptácia na prostredie veľkého bazéna (hlboká voda), zdokonaľovanie plaveckého spôsobu kraul za používania technických cvičení, nácvik plaveckého spôsobu znak a prsia a štartové skoky. Na tento výcvik sa pozvánky už neposielajú, treba sledovať dátumy začiatku a prísť.

Výcvik prebieha 2- krát do týždňa, nasledovne:

Pondelok a Štvrtok: 18.30 – 19.30   –  začiatok 13.9.2018 – 10.12.2018 (nepláva sa 1.11.2018)

Kontakt:

Miloš Páleník – 0905 831 880

Silvia Ostrožlíková – 0905 761 652

 

Utorok a Piatok: 18.30 – 19.30 – začiatok 14.9.2018 – 11.12.2018 (nepláva sa 2.11.2018)

Kontakt:

Narcisa Šamajová – 0907 112 543

Ivana Rakayová – 0905 890 470

 

Streda: 17.30 – 18.30 – začiatok 19.9.2018 – 12.12.2018

- mapa stránky -