rok 2010

Členská základňa:
plavecký oddiel STU Trnava má v roku 2010: 78 členov, z toho 54 plavcov vo veku 10 – 18 rokov.

PLAVECKÝ ODDIEL – STU TRNAVA zorganizoval v dňoch 13. – 14.3. 2010 36. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“, ktorých 1. ročník sa uskutočnil v roku 1972. V jednotlivých ročníkoch histórie pretekov sa zúčastnilo veľké množstvo špičkových svetových plavcov napr. Gordan Kožulj – Chorvátsko, svetový rekordér, majster sveta a majster Európy; Martina Moravcová svetová a európska rekordérka, medailistka z Olympijských hier, Majstrovstiev sveta, majsterka Európy; Marcel Géry – medailista z Majstrovstiev Európy; Maxim Podoprigoda – medailista z Majstrovstiev sveta; Ilona Hlaváčková – Česká republika, európska rekordérka a majsterka Európy; Daniel Málek – Česká republika, majster Európy; Anja Čarman – Slovinsko, majsterka Európy; Ante Maškovič – Chorvátsko, majster Európy; Miloš Miloševič – Chorvátsko, majster Európy; Květoslav Svoboda- Česká republika, medailista z Majstrovstiev Európy.

Základný plavecký výcvik:
Plavecký oddiel organizuje každý rok kurzy základného plaveckého výcviku v malom bazéne. Tieto kurzy sú prvým a neoddeliteľným článkom v reťazci, ktorý smeruje k vrcholovému plaveckému tréningu. Keďže v nich dochádza k prvým kontaktom detí s vodou, je práca trénerov a cvičiteľov v malom bazéne veľmi dôležitá. Od roku 1968 plavecký oddiel STU Trnava organizuje trojmesačné plavecké kurzy, ktorých sa zúčastnilo približne 11 250 detí z Trnavy a okolia vo veku 5 – 11 rokov!!!