roky 1987-1992

rok 1987:
Po emigrácii úspešného Marcela Géryho sa o výsledky museli pričiniť ďalší pretekári. Okrem už spomenutých plavcov to boli predovšetkým: R. Levčík, P. Chalány, P. Burešová, D. Cisárová. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci STU Trnava získali 31x 1.miesto, 31x 2.miesto a 30x 3.miesto.

rok 1988:
20-ročné jubileum plaveckého oddielu. Na vrcholných medzinárodných súťažiach dosiahli plavci nášho oddielu veľmi dobré výsledky. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci STU Trnava získali 18x 1.miesto, 25x 2.miesto a 22x 3.miesto.

rok 1989:
Pribudli ďalšie nové talenty: M. Machovič, P. Odehnal, K. Zachar, L. Vulganová, S. Spišiaková, K. Oravcová, D. Uríček, M. Mečiar. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci STU Trnava získali 16x 1.miesto, 47x 2.miesto a 33x 3.miesto.

rok 1990:
Pribudli ďalší medailisti: J. Mironov, M. Kanis, G. Macháčková, A. Zetochová. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci STU Trnava získali 24x 1.miesto, 17x 2.miesto a 25x 3.miesto.

rok 1991:
Zmenšil sa počet medailí zo žiackych kategórií, na ktorý sme boli v minulosti zvyknutí. Medzi medailistov na M-SR patrili: M. Černuška, M. Hlúbik, D. Ryška, B. Szewczyková, P. Tolarovič. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci STU Trnava získali 3x 1.miesto, 8x 2.miesto a 24x 3.miesto.

rok 1992:
Z dôvodu havarijného stavu plavárne bol tréning od 1.6. 1992 presunutý do Šale. Medzi medailistov na M-SR patrili: R. Trajkov, D. Klokner, M. Sedlák, P. Sýkorová, Ľ. Špajdel. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci STU Trnava získali 7x 1.miesto, 19x 2.miesto a 20x 3.miesto.