roky 1968-1974

rok 1968:
Vznik plaveckého oddielu pod názvom Vysoké školy Trnava dňa 1.10. 1968.

Prvý výbor plaveckého oddielu pracoval v zložení: predseda – Mikuláš Lihán, tajomník – Ladislav Hlavatý, hospodár – Mária Nedeljaková, členovia – Dušan Pochylý, Peter Teplanský, Peter Hlavatý, Vladimír Gruibar a Leopold Takáč.

Plán činnosti na prvý rok existencie: odstraňovanie plaveckej negramotnosti, zapojenie čo najväčšieho počtu detí do zdokonaľovacieho výcviku s cieľom postupného prechodu k športovému tréningu a propagácia plaveckého športu v meste Trnava.

V prvej správe o činnosti sa uvádza, že 200 detí sa naučilo plávať a 30 detí splnilo výkonnostnú triedu mládeže v plávaní. Mária Nedeljaková sa stala akademickou majsterkou Slovenska a ČSSR na 100m znak.

rok 1969:
Športová príprava sa uskutočňovala 3x do týždňa. Prvé úspechy – E. a G. Radimákové, N. a I. Izakovičové, L. Jaborníková, V. Cortisová, T. Baláž a K. Rafay.

rok 1970:
Trénovať sa postupne začalo 4x do týždňa. Plavci sa začali zúčastňovať takmer všetkých plaveckých pretekov vrátane Majstrovstiev Slovenska rôznych vekových kategórií. Prvou majsterkou Slovenska v žiackej kategórii „B“ sa stala Ľ. Jaborníková. Plavecký oddiel po prvý krát zorganizoval Zimné majstrovstvá SR seniorov. Na žiackych majstrovstvách SR plavci VŠ Trnava spolu získali 1x 1.miesto, 1x 2.miesto a 1x 3.miesto.

rok 1971:
Výkonnosť trnavských plavcov sa naďalej zlepšovala. V základných plaveckých kurzoch sa opäť naučilo viac ako 200 detí z Trnavy a okolia plávať. Na Letných a Zimných majstrovstvách SR žiactva získali plavci z Trnavy už 11x 1.miesto, 9x 2.miesto a 9x 3.miesto. V žiackych výberoch SR boli zaradení: Ľ. Jaborníková, E. Radimáková, V. Cortisová, N. Izakovičová a M. Čech.

rok 1972:
Dobré výsledky po krátkom čase existencie plaveckého oddielu utvrdzovali trénerov, že sa uberajú správnou cestou. Veľká pozornosť sa venovala plaveckým kurzom neplavcov. Najtalentovanejší pokračovali v zdokonaľovacom výcviku a neskôr v športovom tréningu. Najlepšie dievčatá sa presadzovali v juniorskej v seniorskej kategórii. Na konto úspechov plaveckého oddielu pribudlo 35 medailových umiestnení z Majstrovstiev Slovenska.

rok 1973:
Plavecký oddiel TJ Vysoké školy Trnava oslávil päťročnú existenciu. Dobré podmienky na Pedagogickej fakulte, ktoré vytvorilo vedenie školy, ako aj cieľavedomá práca trénerov priniesli ďalšie ovocie vo výsledkoch. V majstrovských súťažiach SR si plavci VŠ Trnava vyplávali celkovo: 19x 1.miesto, 13x 2.miesto a 19x 3.miesto. Medzi najlepších patrili: T. Vachtová, I. Izakovičová a M. Balážová.

rok 1974:
Funkciu predsedu plaveckého oddielu prevzal J. Vachta, tajomník zostal L. Hlavatý, členovia výboru K. Duffek, P. Hlavatý a T. Baláž. V tomto roku sa vedenie klubu rozhodlo organizovať plavecké preteky na počesť oslobodenia mesta Trnava a začiatkom apríla sa aj uskutočnil I. ročník. Najúspešnejšou plavkyňou plaveckého oddielu sa stala Tatiana Vachtová (neskôr Bergmannová), ktorá 8x prekonala slovenský rekord žiačok, junioriek a senioriek. Tatiana Vachtová sa úspešne zúčastnila medzinárodných plaveckých pretekov „Družba“ (obdoba dnešného EYOF) v Rusku. Slovenské žiacke rekordy začali prekonávať D. Šemetka a M. Géry. V majstrovských súťažiach SR trnavskí plavci získali celkovo: 39x 1.miesto, 15x 2.miesto a 12x 3.miesto. V žiackych výberoch SR boli zaradení: M. Géry, D. Šemetka, V. Voštinár, Š. Nižnan a M. Mišovič. T. Vachtová sa stala juniorskou reprezentantkou Československa.