Zdokonaľovací výcvik v malom bazéne

Výcvik je určený pre deti do 11 rokov, ktoré majú základy plaveckého spôsobu KRAUL (zväčša sú to deti, ktoré postúpili z výcviku začiatočníkov). Cieľom výcviku je zdokonalenie KRAULA a výuka plaveckého spôsobu ZNAK.

Výcvik trvá cca 3 mesiace, prebieha 2 x do týždňa, v utorok a štvrtok, v časoch 17.00 – 17.45 alebo 18.00 – 18.45.

Po skončení 3 – mesačného výcviku môžu byť deti posunuté na ďalší, zdokonaľovací výcvik vo veľkom bazéne alebo do tréningovej prípravky, aj v závislosti od veku.