roky 1975-1978

rok 1975:
V tomto roku sa uskutočnila generálna rekonštrukcia krytej plavárne Pedagogickej fakulty v Trnave. Plavecký oddiel dočasne presunul tréningový proces do Mestských kúpeľov s 12,5m bazénom. Zhoršené tréningové podmienky však výsledky plavcov neovplyvnili. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci VŠ Trnava získali 28x 1.miesto, 7x 2.miesto a 12x 3.miesto. Slovenské rekordy vytvorili: T. Vachtová (1x), D. Šemetka (4x), M. Géry (1x). T. Vachtová bola opäť juniorskou reprezentantkou Československa, D. Šemetka a M. Géry žiackymi reprezentantmi Československa.

rok 1976:
Tréning v krytej plavárni na Pedagogickej fakulte sa opäť sa začal až vo februári 1976. Návrat do lepších podmienok predstavoval pre plavcov veľkú motiváciu. Dosiahnuté výsledky boli opäť veľmi dobré. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci z Trnavy získali 31x 1.miesto, 22x 2.miesto a 26x 3.miesto.

rok 1978:
Plavci VŠ Trnava sa zúčastnili 29 plaveckých pretekov vrátane Majstrovstiev Československa. Marcel Géry sa úspešne zúčastnil medzinárodných plaveckých pretekov „Družba“ (obdoba dnešného EYOF) v Poľsku, kde získal 3 bronzové medaily. Na Majstrovstvách Slovenska a Československa plavci VŠ Trnava získali 18x 1.miesto, 11x 2.miesto a 9x 3.miesto. Oporami oddielu boli M. Géry, V. Voštinár, R. Mosný, Š. Peťkovský a J. Odler. Za uplynulých 10 rokov sa v rámci základného plaveckého výcviku naučilo plávať približne 2200 detí. V tom čase pôsobili v základnom plávaní cvičitelia: P. Haruštiak, J. Bielik, G. Radimáková a N. Izakovičová.