roky 2011-2019

HISTÓRIA PLAVECKÉHO KLUBU STU TRNAVA

rok 2011:

V tomto roku Medzi reprezentantov SR sa zaradil – Juraj Klátik. V tomto roku sa najvýznamnejších medzinárodných pretekov – EYOF v Turecku zúčastnil Juraj Klátik a obsadil 24.miesto v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Plavci STU Trnava prekonali spolu 39 slovenských rekordov, pričom všetky prekonal Tomáš Púchly v kategórii 13 ročných plavcov. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 39 zlatých, 38 strieborných a 56 bronzových medailí, čím sa stal tretím najúspešnejším plaveckým oddielom na Slovensku.

rok 2012:

Od tohto roku vystupujú trnavskí plavci pod oficiálnym názvom plavecký klub STU Trnava. Medzi reprezentantov SR sa zaradili – Barbora Križanová, Juraj Klátik, Barbara Bartovičová a Tomáš Púchly. V tomto roku sa najvýznamnejších medzinárodných pretekov – ME juniorov v Belgicku zúčastnila Barbora Križanová, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 21.miesto a stala sa najlepšou juniorkou v SR. Plavci STU Trnava prekonali spolu 45 slovenských rekordov, pričom všetky prekonal Tomáš Púchly v kategórii 14 ročných plavcov. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 45 zlatých, 40 strieborných a 47 bronzových medailí, čím sa stal tretím najúspešnejším plaveckým klubom na Slovensku.

rok 2013:

V tomto roku boli do juniorskej reprezentácie SR zaradení – Barbora Križanová, Juraj Klátik, Barbara Bartovičová, Tomáš Púchly, Adam Halas, Natália Macková a Barbora Tomanová. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: MS juniorov v SAE sa zúčastnili Barbora Križanová, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 30.miesto a Barbara Bartovičová, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 34.miesto. ME juniorov v Poľsku sa zúčastnila Barbara Bartovičová, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 31.miesto. EYOF v Holandsku sa zúčastnil Tomáš Púchly a obsadil 9.miesto v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Plavci STU Trnava prekonali spolu 1 slovenský rekord, ktorý prekonala Barbora Tomanová v kategórii 12 ročných žiačok. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 32 zlatých, 41 strieborných a 35 bronzových medailí. V Slovenskom pohári družstiev, viackolovej celoročnej súťaži klubov sme sa stali druhým najúspešnejším plaveckým klubom na Slovensku.

rok 2014:

V tomto roku boli do juniorskej reprezentácie SR zaradení – Barbara Bartovičová, Tomáš Púchly, Adam Halas, Natália Macková a Barbora Tomanová. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: OH mládeže v Číne sa zúčastnil Tomáš Púchly a obsadil 16.miesto v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. ME juniorov v Holandsku sa zúčastnila Barbara Bartovičová, obsadila v disciplíne 400 metrov polohové preteky 26.miesto. Plavci STU Trnava prekonali vo všetkých kategóriách spolu 21 slovenských rekordov, pričom až 18 z nich prekonala Barbora Tomanová v kategórii 13 ročných žiačok. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 27 zlatých, 26 strieborných a 37 bronzových medailí.

 

rok 2015:

V tomto roku boli do seniorskej reprezentácie SR zaradení – Tomáš Púchly a Barbora Tomanová, v juniorskej reprezentácii SR boli zaradení: Barbara Bartovičová, Adam Halas, Tomáš Niedl, Tomáš Púchly a Barbora Tomanová. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: MS juniorov v Singapure sa zúčastnili Tomáš Púchly, obsadil v disciplíne 50 metrov motýlik skvelé 11.miesto, Barbora Tomanová, obsadila v disciplíne 50 metrov znak 21.miesto, Barbara Bartovičová, obsadila v disciplíne 400 metrov polohové preteky 25.miesto a Adam Halas, obsadil v disciplíne 200 metrov polohové preteky 26.miesto. EYOF v Gruzínsku sa zúčastnila Barbora Tomanová a obsadila skvelé 4.miesto v disciplíne 100 metrov voľný spôsob. Plavci STU Trnava prekonali vo všetkých kategóriách spolu 26 slovenských rekordov, pričom až 20 z nich prekonala Barbora Tomanová v kategórii 14 ročných žiačok. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 35 zlatých, 27 strieborných a 42 bronzových medailí. V Slovenskom pohári družstiev, viackolovej celoročnej súťaži klubov sme sa stali štvrtým najúspešnejším plaveckým klubom na Slovensku.

rok 2016:

V tomto roku boli do seniorskej reprezentácie SR zaradení – Adam Halas, Tomáš Púchly a Barbora Tomanová, v juniorskej reprezentácii SR boli zaradení: Adam Halas, Tomáš Niedl, Tatiana Potocká, Tomáš Púchly, Barbora Tomanová a Miroslava Záborská. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: MS v krátkom bazéne v Kanade sa po prvýkrát medzi seniormi zúčastnil Adam Halas, obsadil v disciplíne 100 metrov polohové preteky 29.miesto, ME juniorov v Maďarsku sa zúčastnili Tomáš Púchly, obsadil v disciplíne 50 metrov voľný spôsob skvelé 6.miesto, Barbora Tomanová, obsadila v disciplíne 50 metrov znak 19.miesto a Adam Halas, obsadil v disciplíne 200 metrov polohové preteky 24.miesto. Premiéru mali plavci STU Trnava na Svetovom pohári, zúčastnili sme sa 2 kôl v SAE Barbora Tomanová obsadila skvelé 5.miesto v disciplíne 50 metrov znak a Adam Halas obsadil skvelé 6.miesto v disciplíne 200 metrov polohové preteky, v Katare Barbora Tomanová obsadila skvelé 5.miesto v disciplíne 50 metrov znak a Adam Halas obsadil skvelé 6.miesto v disciplíne 100 metrov polohové preteky. Plavci STU Trnava prekonali vo všetkých kategóriách spolu 39 slovenských rekordov, dokonca už prekonali aj 7 seniorských rekordov SR – Tomáš Púchly (5x) a Adam Halas (2x), ostatné boli prekonané juniorské rekordy SR – Barbora Tomanová (12x), Adam Halas (12x) a Tomáš Púchly (8x). Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 66 zlatých, 48 strieborných a 55 bronzových medailí. V Slovenskom pohári družstiev, viackolovej celoročnej súťaži klubov sme sa stali tretím najúspešnejším plaveckým klubom na Slovensku.

rok 2017:

V tomto roku bol do seniorskej reprezentácie SR zaradený – Adam Halas v juniorskej reprezentácii SR boli zaradení – Jakub Husár, Juliana Krátka, Barbora Lengyelová, Tomáš Niedl, Tatiana Potocká, Barbora Tomanová, Nina Vadovičová, Miroslava Záborská a Anna Otília Žemberová. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: ME v krátkom bazéne v Dánsku sa po prvýkrát medzi seniormi zúčastnili Miroslava Záborská, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 32.miesto, Barbora Tomanová, obsadila v disciplíne 200 metrov voľný spôsob 41.miesto a po roku opäť Adam Halas, obsadil v disciplíne 100 metrov polohové preteky 28.miesto, MS juniorov v USA sa zúčastnili Miroslava Záborská, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia skvelé 12.miesto, Barbora Tomanová, obsadila v disciplíne 50 metrov znak 23.miesto, ME juniorov v Izraeli sa zúčastnili Miroslava Záborská, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 25.miesto, Barbora Tomanová, obsadila v disciplíne 50 metrov znak 33.miesto, Letná svetová univerziáda v Taiwane sa zúčastnila Barbara Bartovičová, obsadila v disciplíne 200 metrov znak 30.miesto, EYOF v Maďarsku sa zúčastnili Tomáš Niedl, obsadil 17.miesto v disciplíne 200 metrov prsia, Nina Vadovičová, obsadila 22.miesto v disciplíne 100 metrov prsia. Po roku plavci STU Trnava opäť štartovali na Svetovom pohári, zúčastnili sme sa 1 kola v Katare Miroslava Záborská obsadila skvelé 4.miesto v disciplíne 200 metrov prsia, Barbora Tomanová obsadila skvelé 6.miesto v disciplíne 100 metrov znak, Barbara Bartovičová obsadila skvelé 7.miesto v disciplíne 100 metrov znak a Adam Halas obsadil skvelé 7.miesto v disciplíne 200 metrov polohové preteky. Plavci STU Trnava prekonali vo všetkých kategóriách spolu 14 slovenských rekordov, 2 seniorských rekordov SR – Adam Halas, 2 juniorské rekordy SR – Miroslava Záborská a 10 rekordov SR žiakov – František Jablčník (6x), Nina Vadovičová (3x) a Tereza Ožvaldová (1x). Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 68 zlatých, 49 strieborných a 42 bronzových medailí. Slovenský pohár družstiev, viackolovú celoročnú súťaž klubov sme po prvý krát vyhrali a stali sme sa najúspešnejším plaveckým KLUBOM na Slovensku!

rok 2018:

V tomto roku bol do seniorskej reprezentácie SR zaradený – Adam Halas v juniorskej reprezentácii SR boli zaradení – Matej Daniš, František Jablčník, Juliana Krátka, Patrik Kudla, Tomáš Niedl, Tatiana Potocká, Barbora Tomanová, Nina Vadovičová a Miroslava Záborská. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: MS v krátkom bazéne v Číne sa zúčastnil Adam Halas, obsadil v disciplíne 100 metrov polohové preteky skvelé 21.miesto, ME vo Veľkej Británii sa zúčastnil Adam Halas, OH mládeže v Argentíne sa zúčastnila Miroslava Záborská, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 19.miesto, ME juniorov vo Fínsku sa zúčastnili Barbora Tomanová, obsadila v disciplíne 50 metrov voľný spôsob 15.miesto, Miroslava Záborská, obsadila v disciplíne 200 metrov prsia 19.miesto, Po roku plavci STU Trnava opäť štartovali na Svetovom pohári, zúčastnili sme sa 3 kôl v Katare Miroslava Záborská obsadila skvelé 4.miesto v disciplíne 200 metrov prsia, v Holandsku Adam Halas obsadil skvelé 12.miesto v disciplíne 200 metrov polohové preteky a Barbora Tomanová obsadila 24.miesto v disciplíne 50 metrov znak, v Maďarsku Adam Halas obsadil skvelé 12.miesto v disciplíne 200 metrov polohové preteky, Barbora Tomanová obsadila skvelé 16.miesto v disciplíne 50 metrov znak, Nina Vadovičová obsadila 22.miesto v disciplíne 200 metrov prsia. Plavci STU Trnava prekonali vo všetkých kategóriách spolu 8 slovenských rekordov, 2 seniorských rekordov SR – Adam Halas, 3 juniorské rekordy SR – Miroslava Záborská a 3 rekordy SR žiakov – Tereza Ožvaldová v kategórii 12 ročných žiačok. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 58 zlatých, 73 strieborných a 70 bronzových medailí. Slovenský pohár družstiev, viackolovú celoročnú súťaž klubov sme po druhý krát vyhrali a stali sme sa najúspešnejším plaveckým KLUBOM na Slovensku!

rok 2019:

V tomto roku boli do seniorskej reprezentácie SR zaradení – Adam Halas, Barbora Tomanová a Miroslava Záborská v juniorskej reprezentácii SR boli zaradení – Bronislava Janáčová, František Jablčník, Juliana Krátka, Patrik Kudla, Tomáš Niedl, Nina Vadovičová. V tomto roku sa plavci STU Trnava zúčastnili niekoľkých významných medzinárodných pretekov: ME v krátkom bazéne vo Veľkej Británii sa zúčastnila Miroslava Záborská, obsadila v disciplíne 50 metrov prsia 46.miesto, Letná svetová univerziáda v Taliansku sa zúčastnil Adam Halas, obsadil v disciplíne 50 metrov motýlik 35.miesto, MS juniorov v Maďarsku sa zúčastnila Nina Vadovičová, obsadila v disciplíne 50 metrov prsia 31.miesto, ME juniorov v Rusku sa zúčastnila Nina Vadovičová, obsadila v disciplíne 50 metrov prsia 25.miesto, EYOF v Azerbajdžane sa zúčastnili František Jablčník, obsadil skvelé 8.miesto v disciplíne 400 metrov polohové preteky, Matej Daniš, obsadil 32.miesto v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Plavci STU Trnava prekonali vo všetkých kategóriách spolu 19 slovenských rekordov, z toho 1 seniorský rekord SR – Adam Halas, 4 juniorské rekordy SR – František Jablčník a 14 rekordov SR žiakov – Tereza Ožvaldová v kategórii 13 ročných žiačok. Na Majstrovstvách Slovenska plavci STU Trnava získali 53 zlatých, 54 strieborných a 58 bronzových medailí. Slovenský pohár družstiev, viackolovú celoročnú súťaž klubov sme po tretí krát za sebou vyhrali a stali sme sa najúspešnejším plaveckým KLUBOM na Slovensku!