OZNAM

Výcvik plávania bude začínať v nasledovných termínoch:

Začiatočníci malý bazén: pondelok a štvrtok: 18.9.2014, utorok a piatok: 19.9.2014 (všetci prihlásení obdržia pozvánku s presnými pokynmi)

– Zdokonaľovací výcvik malý bazén: streda: 17.9.2014

– Zdokonaľovací výcvik veľký bazén: pondelok a štvrtok: 18.9.2014, utorok a piatok: 16.9.2014

Deti, ktoré boli v júni preradené zo začiatočníckeho výcviku do veľkého bazéna nastúpia na prvú hodinu v stredu 17.9.2014 o 17.30 hod.