Šťastné a veselé!!!!

Všetkým našim plavcom, ich rodičom, priaznivcom trnavského plávania ako aj ostatným plaveckým klubom a oddielom želáme krásne prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2016 len to najlepšie – šťastie, zdravie a veľké množstvo plaveckých úspechov!