Veľká cena Trnavy 2018

Plavecký klub STU Trnava ĎAKUJE všetkým za spoluprácu a pomoc pri organizovaní 44. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“.

O preteky bol už tradične veľký záujem. V 22 disciplínach sa predstavilo 30 zahraničných pretekárov z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Rakúska a 350 plavcov z 33 slovenských oddielov a klubov. Spolu teda na pretekoch „Veľká cena Trnavy“, ktoré sú najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku, štartovalo rekordných 380 plavcov z 39 plaveckých klubov a oddielov.
Ozdobou tohtoročnej „Veľkej ceny Trnavy“ domáci plavec Adam Halas, seniorský rekordér SR v motýlikových disciplínach a Marek Botík, seniorský rekordér SR v disciplíne 50 metrov prsia, tretí najlepší plavec SR za rok 2017. Adam Halas zvíťazil v piatich disciplínach a zároveň zaplával najhodnotnejší výkon pretekov. Okrem spomenutých najlepších seniorov štartovala v Trnave takmer kompletná slovenská seniorská i juniorská špička.
Popri takejto konkurencii sa nestratili ani naši ostatní plavci. Získali sme spolu 12 zlatých, 11 strieborných a 7 bronzových medailí a stali sa tak najúspešnejším z 39 zúčastnených klubov. Výbornými výkonmi sa medzi medailistov prebojovali: Adam Halas, Juliana Krátka, Miroslava Záborská, Ema Novotná, Júlia Jablčníková, Nina Vadovičová, Barbara Bartovičová, Jakub Palkovič, Adam Pilek, František Jablčník, Jakub Husár, Dalibor Krátky, Michal Uhlík a Tomáš Niedl.
Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme!

Foto: 

Zoznam dobrovolnikov 2018