ZMENA začiatku plaveckých výcvikov

Z dôvodu stále neukončených rekonštrukčných prác v priestoroch plavárne sme nútení presunúť začiatok plaveckých výcvikov až na 10.10.2016, 11.10.2016 a 12.10.2016 (podľa jednotlivých výcvikov).
Za uvedenú situáciu sa ospravedlňujeme, ale nakoľko sme len v prenájme, nevieme ju nijakým spôsobom ovplyvniť.

O prípadných zmenách vás budeme informovať.