Monthly Archives: september 2016

ZMENA začiatku plaveckých výcvikov

Z dôvodu stále neukončených rekonštrukčných prác v priestoroch plavárne sme nútení presunúť začiatok plaveckých výcvikov až na 10.10.2016, 11.10.2016 a 12.10.2016 (podľa jednotlivých výcvikov). Za uvedenú situáciu sa ospravedlňujeme, ale nakoľko sme len v prenájme, nevieme ju nijakým spôsobom ovplyvniť. O

- mapa stránky -